Gratulerer med dagen, Arne

Vår tidligere daglige leder, Arne Norin Selstad, fyller 75 år 26.05.2017  
Vi er stolte av å ha en slik oppegående, og engasjert medarbeider. 

Arne startet å arbeide på snekkerverkstedet like etter at han var ferdig med folkeskolen. Selv om han ikke var så lysten på å bli snekker, mente faren at han måtte hjelpe til i bedriften. I vårt personalregister står det at han ble ansatt i 1957. Det blir til sammen 60 år i yrkeslivet - i samme bedrift! Noen av disse årene gikk han på Bodø yrkesskole på snekkerlinjen, men hjalp til ved ledige stunder på jobb.

I 1982 flyttet bedriften inn i nytt industribygg. Det takket være mye egeninnsats, og stå-på-vilje for å utvikle bedriften. Han har vært ansvarlig for lærlinger ved bedriften, og deltatt i opplæringsnemda som sensor for fylket på fagprøver. I 1987 fikk B. Selstad snekkeribedrift tildelt Norges Ingeniørorganisasjonspris for søndre Nordland. Bedriften ble karaktisert som en mønsterbedrift både hva tekniske og økonomiske aspekt angår. I 1995 fikk Selstad Snekkeribedrift AS utdelt Meløy kommunes Næringspris. 

Tusen takk, for ditt store engasjement for bedriften. Du har gitt utrolig mye av din fritid, energi og kunnskap for å bygge opp en solid bedrift.


Det er litt regn i luften, men Arne er like blid på tur til jobb 24. mai 2017


Kjære Arne

Det virker som om du deg liker

blant plank og spon, og sag og spiker

En arbeidsmann som vil være nyttig

Selv om du er kommet deg godt over sytti.

 

Du lyser opp ved minner, og har glimt på lur

Bidrar som best, og forsøker å ta en trimtur

Du merker at kroppen av sykdom har falt

Ved jobbing så kom du deg radikalt

 

Du trives på Selstad med ro og fred

Canariholmen er også et godt oppholdssted

for varme, god mat og rekreasjon

Vi ønsker deg lykke i stor porsjon!

 
AKTUELT
Julen 2017
11.12.2017
Takk, til dere alle, nye som gamle, for at
Velkommen, Hugo!
26.10.2017
Hugo Ketil Lundbakk er tilbake
Sommerferie
20.07.2017
Sommerferie
Vi tar ferie, og holder