5 års produktgaranti

Gjelder alle vinduer og balkongdører.
Garantiens omfang:                 * Dyppimpregneringens holdbarhet mot råteskade
* Vinduets funksjon
* Materialets stabilitet
* Holdbarheten på beslag og tettelister

Følgende må overholdes for at garantien skal gjelde:
- Feil og mangler som er synlige ved levering må reklameres i henhold til kjøpsloven.
- Produkter som leveres ubehandlede må behandles ut- og innvendig snarest etter levering, helst før montering.
- Utvendig overflatebehandlig må foretas med fargepigmenter beis, helst en dekkende behandling (aldri klar beis).
- Produktene må kontrolleres ved mottak, samt lagres tørt slikt at de ikke utsettes for fuktighet, støv og skitt.
- Overflatebehandlingen må kontrolleres årlig og utbedres umiddelbart om nødvendig. 
- Produktene må gis normalt godt vedlikehold.
- Alle beslag må kontrolleres regelmessig og smøres ved behov.

Garantien dekker ikke:
- Direkte utskiftningskostnader etter 3 år.
- Skader grunnet brudd på malingsfilm og/ eller brudd på fuktsperre, som følge av evt. ettermonteringer.
- Produkter med mørk farge, stor varmeabsorpsjonsevne medfører fare for sprekkdannelser i treverk samt bleking av UV lys.
- Kvistguling
-Utgifter til evt. stillas, kraner o.l. når erstatningsprodukt ikke kan fremskaffes via normal adkomstvei.
- Eventuelle etterarbeider slik som snekker-, maler-, pusse- eller dekorasjonsarbeider.
- Utgifter til egne installasjoner.

Reklamasjoner og transportskader:
- Alle reklamasjoner må skje skriftlig til vår adresse der varen er levert fra. Vårt ordrenr., forbrukers navn, adresse og telefonnr. må oppgis.
-Garantien gjelder fra fakturadato.
-Det er kjøpers ansvar å kontrollere om varene er utsatt for transportskade.
 Dersom det er skade skal kjøper forlange at skademelding skrives ut før varene utkvitteres.

Informasjon om reklamasjonsbestemmelser vedrørnde glass finner dere her >>

Reklamasjon 
AKTUELT
Sommerferie
20.07.2017
Sommerferie
Vi tar ferie, og holder
Gratulerer med dagen, Arne
26.05.2017
Vår tidligere daglige leder, Arne Norin Selstad, fyller 75 år 26.05.2017
70 år
24.03.2017
Vi holder ut i en tøff og svært konkurranseutsatt bransje