5 års produktgaranti

Gjelder alle vinduer og balkongdører.
Garantiens omfang:                 * Dyppimpregneringens holdbarhet mot råteskade
* Vinduets funksjon
* Materialets stabilitet
* Holdbarheten på beslag og tettelister

Følgende må overholdes for at garantien skal gjelde:
- Feil og mangler som er synlige ved levering må reklameres i henhold til kjøpsloven.
- Produkter som leveres ubehandlede må behandles ut- og innvendig snarest etter levering, helst før montering.
- Utvendig overflatebehandlig må foretas med fargepigmenter beis, helst en dekkende behandling (aldri klar beis).
- Produktene må kontrolleres ved mottak, samt lagres tørt slikt at de ikke utsettes for fuktighet, støv og skitt.
- Overflatebehandlingen må kontrolleres årlig og utbedres umiddelbart om nødvendig. 
- Produktene må gis normalt godt vedlikehold.
- Alle beslag må kontrolleres regelmessig og smøres ved behov.

Garantien dekker ikke:
- Direkte utskiftningskostnader etter 3 år.
- Skader grunnet brudd på malingsfilm og/ eller brudd på fuktsperre, som følge av evt. ettermonteringer.
- Produkter med mørk farge, stor varmeabsorpsjonsevne medfører fare for sprekkdannelser i treverk samt bleking av UV lys.
- Kvistguling
-Utgifter til evt. stillas, kraner o.l. når erstatningsprodukt ikke kan fremskaffes via normal adkomstvei.
- Eventuelle etterarbeider slik som snekker-, maler-, pusse- eller dekorasjonsarbeider.
- Utgifter til egne installasjoner.

Reklamasjoner og transportskader:
- Alle reklamasjoner må skje skriftlig til vår adresse der varen er levert fra. Vårt ordrenr., forbrukers navn, adresse og telefonnr. må oppgis.
-Garantien gjelder fra fakturadato.
-Det er kjøpers ansvar å kontrollere om varene er utsatt for transportskade.
 Dersom det er skade skal kjøper forlange at skademelding skrives ut før varene utkvitteres.

Informasjon om reklamasjonsbestemmelser vedrørnde glass finner dere her >>

Reklamasjon 
AKTUELT
Julen 2017
11.12.2017
Takk, til dere alle, nye som gamle, for at
Velkommen, Hugo!
26.10.2017
Hugo Ketil Lundbakk er tilbake
Sommerferie
20.07.2017
Sommerferie
Vi tar ferie, og holder